:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ชื่อ: โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

31 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 31  สิงหาคม  2566 นายพงศ์ธร  พิศาพิทักษ์กุล  นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สำนักปลัดและเกษตกรเข้าร่วมพิธีเปิด โดยนายวิลาศ  สีละพันธ์  ปลัดเทศบาลตำบลพระลับ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านส่งเสริมอาชีพการปลูกเห็ดนางรมสีเทาจากฟางข้าว เพื่อบริโภคและแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นอาชีพ เป็นอีกช่องทางในการทำเกษตรนอกฤดูกาลทำนา และยังสามารถใช้ประโยชน์จากฟางข้าวหลังจากทำนาปี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกรและประชาชนในตำบลพระลับ จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการและรับฟังการบรรยายการทำเกษตรแบบผสมผสาน และเทคนิคการเปลี่ยนพื้นที่ 1 ไร่ ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้  การฝึกอาชีพโดยการแปรรูปอาหาร (แหนมเห็ด) และการเพาะเห็ดนางรมสีเทาจากฟางข้าว เพื่อบริโภคในครัวเรือน พร้อมฝึกปฏิบัติการเพาะเห็ดและการเปิดดอกของเห็ด  ณ ห้องประชุมสัมมนา ร้านจ๊วดคาเฟ่ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร