:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ชื่อ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2566

9 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566  นายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยนางสุจิตรา อุทธา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน  โดยมีนายวงศ์วัฒน์  วรพันธ์  ประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ โอกาสนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 7 ขอนแก่น มาให้ความรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร วิธีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพหรืออาหารที่ปลอดภัย การอ่านฉลาก อย. รวมไปถึงการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร