:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ชื่อ: โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 / 2566

12 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566  นายประจวบ  รักแพทย์  นายอำเภอเมืองขอนแก่น  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 / 2566 รายนายใส  แก้วนิโฮม  อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 197 หมู่ที่ 19 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนายพงศ์ธร  พิศาพิทักษ์กุล  นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี่ขึ้นเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข  โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน และฝ่ายปกครองตำบลพระลับ ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบบ้านตามโครงการในครั้งนี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร