:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ชื่อ: ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับพนักงานเทศบาล ที่โอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่งที่เทศบาลตำบลพระลับ

16 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ นายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ มอบหมายให้นายบุญธรรม โยคุณ รองนายกเทศมนตรีตำบลพระลับ นายวิลาศ สีละพันธ์ ปลัดเทศบาลตำบลพระลับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลพระลับ ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับพนักงานเทศบาล ที่โอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่งที่เทศบาลตำบลพระลับ จำนวน 2 ราย พร้อมคณะเดินทางมาส่ง คือ นางทัศนีย์ ทัศนนิยม ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เทศบาลตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เทศบาลตำบลพระลับ และจ่าสิบเอกแสงเดือน สุขจันทร์โท ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัด เทศบาลตำบลพระลับ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร