:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ชื่อ: ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพระลับ เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพระลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2

16 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายวงศ์วัฒน์ วรพันธ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลพระลับ ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพระลับ ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพระลับ เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพระลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร