:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ชื่อ: บริการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

4 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 4 มี.ค. 2566 เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ออกปฏิบัติภารกิจ ในการบริการน้ำอุปโภคบริโภค ให้แก่ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน ตามใบคำร้อง จำนวน 1 ราย บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 14 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร