:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ชื่อ: ดำเนินการออกให้บริการตัดต้นไม้ในที่และทางสาธารณะ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

9 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 9  มีนาคม 2566  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระลับ ดำเนินการออกให้บริการตัดต้นไม้ในที่และทางสาธารณะ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  บริเวณถนนจากหมู่บ้านแสงอรุณไปโรงเรียนบ้านเลิงเปือย เพื่อป้องกันการเกิดเหตุสาธารณภัย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร