:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ชื่อ: ภารกิจงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

10 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลพระลับ

ออกปฏิบัติภารกิจในการบริการน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 2 ราย

บริเวณพื้นที่ หมู่ 9 และ หมู่ 10 และออกฉีดน้ำพรมถนน เพื่อลดและป้องกันการเกิดปัญหาฝุ่นละออง pm 2.5

บริเวณ ถนนลาดยาง หมู่ 9 (เส้นทาง สภ.ย่อย และ เส้นทาง สี่แยก กลางหมู่บ้าน) ในพื้นที่ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร