:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ชื่อ: วัดป่าพุทธญาณรังษี

13 มี.ค. 2564

รายละเอียด:

ที่ตั้ง ริมถนนเลี่ยงเมืองสายขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นวัดที่งดงามทั้งสถานที่และพระอาจารย์ทุกรูปจริยฎัฒงดงามทำนุบำรุงพระศาสนาเป็นอย่างดี สร้างวัดให้อยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างดีเยี่ยม ถาวรวัตถุสร้างแบบเรียบร้อยแต่สวยงาม พระอาจารย์วินัยธรวรรณาญาณวโร ดร. มีเมตตาเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสในลูกศิษย์ทั่วทุกสารทิศ
วัดป่าพุทธญาณรังสีมีการจัดทำ กิจกรรม สะพานบุญ พบธรรม นำสุข เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมทำบุญได้พักผ่อน สงบจิตสงบใจ สงบอารมณ์ รวมทั้งการเรียนรู้พระธรรมคำสั่งสอนในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำพ่อสอนของในหลวงรัชกาลที่ ๙

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร