:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ชื่อ: คำสั่งเทศบาลตำบลพระลับ การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

15 มิ.ย. 2564

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


documents_file_142_2023_2_4_651357.pdf