:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ชื่อ: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเทศบาลตำบลพระลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

14 พ.ย. 2565

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


documents_file_335_2023_2_6_698640.pdf