ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-915088 โทรสาร : 043-915039

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ห้องสมุด

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/02/2564
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
69
เดือนนี้
3,173
เดือนที่แล้ว
3,486
ปีนี้
33,776
ปีที่แล้ว
26,395
ทั้งหมด
60,171
ไอพี ของคุณ
44.211.22.31

ลำดับรายการวันที่
1เทศบัญญัติเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 25641 พ.ย. 2564
2เทศบัญญัติเรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.25641 พ.ย. 2564
3เทศบัญญัติเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.25641 พ.ย. 2564
4เทศบัญญัติเรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.25641 พ.ย. 2564
5เทศบัญญัติเรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.25641 พ.ย. 2564
6เทศบัญญัติเรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.25641 พ.ย. 2564
7เทศบัญญัติเรื่องควบคุมตลาด พ.ศ. 25641 พ.ย. 2564
8เทศบัญญัติเรื่องควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 25641 พ.ย. 2564
9เทศบัญญัติเรื่องควบคุมการจำหน่ายสินค้ามนที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 25641 พ.ย. 2564
10เทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 25641 พ.ย. 2564

1