ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-915088 โทรสาร : 043-915039

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ห้องสมุด

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/02/2564
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
69
เดือนนี้
3,173
เดือนที่แล้ว
3,486
ปีนี้
33,776
ปีที่แล้ว
26,395
ทั้งหมด
60,171
ไอพี ของคุณ
44.211.22.31

ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖๔ พ.ศ.๒๕๕๙)29 ต.ค. 2564
2กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น28 ต.ค. 2564
3หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกจากราชการ พ.ศ.256321 ม.ค. 2564
4หลักเกณฑ์และประกาศเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย (ฉบับ 2563)20 ม.ค. 2564
5(๒) แนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์ (ฉบับที่ ๗๐) แบบฟอ 6314 ม.ค. 2564
6หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล29 เม.ย. 2563
7ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับ 2562)17 มี.ค. 2563
8หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 27) พ.ศ.256111 ก.พ. 2563
9ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงคตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับ 3) พ.ศ.256110 ก.พ. 2563
10มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายบริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.256110 ก.พ. 2563
11ประกาศกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.256014 ม.ค. 2563
12หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย (ฉบับ2559)9 ม.ค. 2563
13หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.25598 ม.ค. 2563
14ประกาศมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น 5810 ธ.ค. 2562

1