ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-915088 โทรสาร : 043-915039

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ห้องสมุด

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/02/2564
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
69
เดือนนี้
3,173
เดือนที่แล้ว
3,486
ปีนี้
33,776
ปีที่แล้ว
26,395
ทั้งหมด
60,171
ไอพี ของคุณ
44.211.22.31

ลำดับรายการวันที่
1เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕27 ก.ค. 2565
2เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕13 มิ.ย. 2565
3เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕6 มิ.ย. 2565
4ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕27 เม.ย. 2565
5การประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 256524 มี.ค. 2565
6กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖1 มี.ค. 2565
7ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕31 ม.ค. 2565
8ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔10 ก.ย. 2564
9เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔1 ก.ย. 2564
10เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔29 ก.ค. 2564
11เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจำป ๒๕๖๔28 พ.ค. 2564
12รายงานผลการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลพระลับ12 พ.ค. 2564
13แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลพระลับ12 พ.ค. 2564
14กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยสามัญ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป ๒๕๖๕12 พ.ค. 2564
15เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓1 พ.ค. 2563
16ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓6 มี.ค. 2563
17เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 25601 พ.ย. 2559

1