:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

คณะผู้บริหาร
นายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ
โทรศัพท์ 089-7122636
นายบุญธรรม โยคุณ
รองนายกเทศมนตรีตำบลพระลับ
โทรศัพท์ 087-8618909
นายไชยวัฒน์ ปิยะเวทสิริกุล
รองนายกเทศมนตรีตำบลพระลับ
โทรศัพท์ 061-2565995
นายมนตรี ทองทัพ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพระลับ
โทรศัพท์ 094-9939264
นายจักรพันธ์ นาทันริ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพระลับ
โทรศัพท์ 085-0017964