:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ชื่อ: ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางออก สภ.ย่อยพระลับ ไปทางห้วยพระคือ หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๓ บ้านเลิงเปือย

วันที่ลงประกาศ: 16 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_544_33_14_455.pdf