:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ชื่อ: ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการขยายผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. จากบ้านนายสมบูรณ์ แสงสุวรรณ ไปทางบ้านนายไชยา อุปฮาต หมู่ที่ 2 บ้านผือ

วันที่ลงประกาศ: 12 ก.ย. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_571_50_36_966.pdf